Beth yw'r gwahaniaeth rhwng grippers trydan a grippers niwmatig a ddefnyddir mewn diwydiant?

Gellir rhannu grippers yn sawl math, gan gynnwys trydan a niwmatig.Felly, beth yw'r gwahaniaeth rhwng grippers trydan a grippers niwmatig?

1: Beth yw gripper diwydiannol?

Gelwir grippers diwydiannol hefyd yn fecanweithiau gripper mecanyddol.Mae'r mecanwaith gripper robot wedi'i ddylunio yn unol â'r gofynion gwaith gwirioneddol ac mae ganddo ffurfiau amrywiol.
Yn gyffredinol, mae grippers mecanyddol yn grippers dau fys, sy'n cael eu nodweddu gan briodweddau mudiant, gafaelgar a mecanwaith.Nesaf, gadewch i ni siarad am rai agweddau pwysig.Un yw'r mecanwaith clampio diwedd niwmatig, sy'n cael ei nodweddu gan gyflymder gweithredu cyflym iawn, mae hylifedd yn dod o'r system hydrolig, colled pwysau cymharol fach, ac mae'n addas ar gyfer rheolaeth pellter hir.Yr ail yw'r mecanwaith clampio diwedd sugno, sy'n defnyddio grym sugno'r cwpan sugno i symud y gwrthrych.Mae'n addas yn bennaf ar gyfer gwrthrychau gyda chynnydd cymedrol mewn cymhareb ymddangosiad a thrwch, megis gwydr, dim ond papur, ac ati Mae un yn fecanwaith clamp diwedd hydrolig sy'n clampio gwrthrychau trwy clampio hydrolig a rhyddhau gwanwyn.Ond, yn y pen draw, gall crafangau robotiaid diwydiannol ein helpu i wneud ein gwaith yn well.

2. Y gwahaniaeth rhwng gripper trydan a gripper niwmatig

O'i gymharu â grippers niwmatig, mae gan gymhwyso grippers trydan ym maes awtomeiddio diwydiannol y nodweddion canlynol:
1), mae gan y math modur trydan fecanwaith hunan-gloi, a all atal yr offer workpiece rhag cael ei niweidio gan fethiant pŵer.O'i gymharu â grippers niwmatig, mae'n fwy diogel;
2), mae gan y gripper trydan swyddogaeth rheoli rhaglenadwy i gyflawni lleoliad aml-bwynt.Dim ond dau stop sydd gan grippers niwmatig, tra gall grippers trydan gael mwy na 256 o arosfannau.Gellir rheoli cyflymiad ac arafiad y bys trydan i leihau'r effaith ar y darn gwaith.
3), mae'r gripper trydan yn gripper hyblyg a all gyflawni rheolaeth rym fanwl gywir, tra bod y gripper niwmatig yn broses oscillaidd.Mewn egwyddor, mae osciliad, sy'n anodd ei ddileu.Gellir addasu grym clampio'r gripper trydan i wireddu rheolaeth grym dolen gaeedig.Gall cywirdeb y grym clampio gyrraedd 0.01N, a gall y cywirdeb mesur gyrraedd 0.005mm.Yn y bôn, ni ellir rheoli cryfder a chyflymder grippers niwmatig, felly ni ellir eu defnyddio ar gyfer gwaith cain gyda hyblygrwydd uchel.
4), mae cyfaint y gripper trydan yn llawer llai na chyfaint y gripper niwmatig.Mae hefyd yn gyfleus iawn i'w osod.Mae cynnal a chadw yn syml.

diwydiant1
gripper niwmatig

diwydiant2Gripiwr Trydan

3. Manteision gripper trydan

1. Rheoli lleoliad y genau
Gellir pennu lleoliad y genau trwy ddefnyddio modur wedi'i amgodio a chynllun rheoli priodol.Mewn cyferbyniad, â genau traddodiadol, fel arfer mae angen dal y strôc lawn.Wrth ddefnyddio grippers trydan, defnyddiwch y cliriad angenrheidiol yn unig yn agos at y rhan ac yna lleihau teithio.Mae switshis rhan yn hwyluso dewis ystod ehangach o feintiau rhan heb gyfaddawdu ar amseroedd cylch cynhyrchu.
2. Rheoli gafael a chyflymder
Gan fod y cerrynt modur mewn cyfrannedd union â'r trorym cymhwysol, mae'n bosibl rheoli'r grym gafael cymhwysol.Mae'r un peth yn wir am gyflymder cau.Er enghraifft, gallai hyn helpu gyda rhannau bregus.


Amser postio: Rhagfyr 19-2022